1. ROČ.          
PONDĚLÍ ČJ TV ČJ VV  
ÚTERÝ ČJ TV ČJ  
STŘEDA ČJ MA ČJ HV  
ČTVRTEK ČJ MA ČJ SPP           
PÁTEK MA MA    PRV      PRV  

SPP = Speciálně pedagogická péče  (řečová výchova, grafomotorika, sociální dovednosti, sluchová analýza, zdravotní tělocvik)

PRV = Prvouka

PČ = Pracovní činnosti

2. ROČ.  ZŠS          
PONDĚLÍ ŘV TV ČT PVV  
ÚTERÝ PS TV ČT PVV HV
STŘEDA ŘV MA ČT HV TV
ČTVRTEK PS PVV PVV PVV  
PÁTEK MA MA VU VU  

ŘV - řečová výchova

PS - psaní

ČT - čtení

PVV - pracovně výtvarná výchova

VU - věcné učení

3. ROČ.  ZŠS          
PONDĚLÍ ŘV TV ČT PVV VU
ÚTERÝ PS TV ČT PVV HV
STŘEDA ŘV MA ČT HV TV
ČTVRTEK PS MA PVV PVV  
PÁTEK MA MA VU VU  

ŘV - řečová výchova

ČT - čtení

PS - psaní

PVV - pracovně výtvarná výchova

VU - věcné učení

 

3. ROČ.            
PONDĚLÍ ČJ TV ČJ VV SPP  
ÚTERÝ ČJ TV ČJ ČJ  
STŘEDA ČJ MA ČJ HV SPP  
ČTVRTEK ČJ MA ČJ  SPP MA  
PÁTEK MA MA PRV PRV    

SPP = speciálně pedagogická péče (řečová výchova, zdravotní tělocvik, anglický jazyk)

PRV - prvouka

4. ROČ. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
PONDĚLÍ ČJ TV ČJ VV  
ÚTERÝ ČJ TV ČJ SPP SPP  
STŘEDA ČJ MA ČJ HV VL  
ČTVRTEK ČJ MA ČJ SPP MA VV
PÁTEK MA MA VL  

 

5. ROČ. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
PONDĚLÍ ČJ TV ČJ VV  
ÚTERÝ ČJ TV ČJ SPP SPP  
STŘEDA ČJ MA ČJ HV VL  
ČTVRTEK ČJ MA SPP SPP INF VV
PÁTEK MA MA VL  

 

7. ROČ. ZŠS 1. 2. 3. 4. 5. 6.
PONDĚLÍ ŘV TV ČT PVV  
ÚTERÝ PS TV ČT PVV  
STŘEDA ČT MA PS HV TV  
ČTVRTEK PS MA ON ON HV  
PÁTEK MA MA    

 

PVV = PRACOVNÍ A VÝTVARNÁ VÝCHOVA

ON = OBČANSKÁ NAUKA

ŘV = ŘEČOVÁ VÝCHOVA

PS = PSANÍ

ČT = ČTENÍ

PŘ = PŘÍRODOVĚDA