1.  ROČNÍK        
PONDĚLÍ ČJ MA ČJ SPP  
ÚTERÝ ČJ MA PRV ČJ  
STŘEDA ČJ MA MA HV  
ČTVRTEK SPP  MA ČJ VV  
PÁTEK TV TV PRV  

SPP = Speciálně pedagogická péče  (řečová výchova, grafomotorika, soiální dovednosti, sluchová analýza, zdravotní tělocvik)

PRV = Prvouka

PČ = Pracovní činnosti

2.  ROČNÍK        
PONDĚLÍ ČJ MA ČJ SPP  
ÚTERÝ ČJ MA PRV ČJ  
STŘEDA ČJ MA MA HV
ČTVRTEK SPP  MA ČJ VV ČJ
PÁTEK TV TV PRV PRV  

SPP = Speciálně pedagogická péče  (řečová výchova, grafomotorika, soiální dovednosti, sluchová analýza, zdravotní tělocvik)

PRV = Prvouka

PČ = Pracovní činnosti

3.  ROČNÍK        
PONDĚLÍ ČJ MA ČJ SPP  
ÚTERÝ ČJ MA PRV ČJ  
STŘEDA ČJ MA MA HV SPP
ČTVRTEK SPP  MA ČJ VV ČJ
PÁTEK TV TV PRV PRV  

SPP = Speciálně pedagogická péče  (řečová výchova, grafomotorika, soiální dovednosti, sluchová analýza, zdravotní tělocvik)

PRV = Prvouka

PČ = Pracovní činnosti

5. ROČNÍK          
PONDĚLÍ ŘV MA ČT HV  
ÚTERÝ PS MA VU ŘV  
STŘEDA PS MA PVV HV PVV
ČTVRTEK TV VU ČT PVV PVV
PÁTEK TV TV VU PVV INF

 

PVV = PRACOVNÍ A VÝTVARNÁ VÝCHOVA

VU = VĚCNÉ UČENÍ

ŘV = ŘEČOVÁ VÝCHOVA

PS = PSANÍ

ČT = ČTENÍ