1.  ROČNÍK        
PONDĚLÍ ČJ TV ČJ SPP - ŘV  
ÚTERÝ ČJ MA ČJ HV  
STŘEDA ČJ TV ČJ SPP - ZTV  
ČTVRTEK ČJ MA VV  
PÁTEK MA MA PRV PRV  

SPP = Speciálně pedagogická péče  (řečová výchova, grafomotorika, sociální dovednosti, sluchová analýza, zdravotní tělocvik)

PRV = Prvouka

PČ = Pracovní činnosti

2.  ROČNÍK        
PONDĚLÍ ČJ TV ČJ SPP - ŘV MA
ÚTERÝ ČJ MA ČJ HV PRV
STŘEDA ČJ TV ČJ SPP -  ZTV  
ČTVRTEK ČJ MA VV  
PÁTEK MA MA PRV PRV  

SPP = Speciálně pedagogická péče  (řečová výchova, grafomotorika, sociální dovednosti, sluchová analýza, zdravotní tělocvik)

PRV = Prvouka

PČ = Pracovní činnosti

3.  ROČNÍK        
PONDĚLÍ ČJ TV ČJ SPP - ŘV MA
ÚTERÝ ČJ MA ČJ HV
STŘEDA ČJ TV ČJ SPP - ZTV ČJ
ČTVRTEK ČJ MA SPP - AJ VV ČJ
PÁTEK TV TV PRV PRV  

SPP = Speciálně pedagogická péče  (řečová výchova, zdravotní tělocvik, anglický jazyk)

PRV = Prvouka

PČ = Pracovní činnosti

 

4. ROČNÍK          
PONDĚLÍ ČJ TV ČJ SPP - ŘV MA - GEO  
ÚTERÝ ČJ MA ČJ HV ČJ VV
STŘEDA ČJ TV ČJ SPP - ZTV VL  
ČTVRTEK ČJ MA SPP - AJ VV VL  
PÁTEK MA MA  

SPP = speciálně pedagoická péče (řečová výchova, zdravotní tělocvik, anglický jazyk)

PŘ = přírodověda

VL = vlastivěda

6.  ROČNÍK        
PONDĚLÍ ŘV TV ČT PVV PVV
ÚTERÝ ŘV MA PS HV VU
STŘEDA ČT TV PVV TV HV
ČTVRTEK PS PVV PVV PVV INF
PÁTEK MA MA VU VU  

 

PVV = PRACOVNÍ A VÝTVARNÁ VÝCHOVA

VU = VĚCNÉ UČENÍ

ŘV = ŘEČOVÁ VÝCHOVA

PS = PSANÍ

ČT = ČTENÍ