Informace o nás

 

O nás
Speciální třída S poskytuje vzdělání dětem s různými specifickými potřebami.
Každý žák naší školy je vyučován podle našeho školního výchovně vzdělávacího plánu pro základní vzdělávání, Škola pro Evropu. V rámci tohoto plánu je, podle potřeby, pro žáky připravován individuální plán. Je zpracován podle aktuálních možností žáka a sestavuje jej třídní učitelka, popřípadě ve spolupráci se školní psycholožkou, pedagogicko psychologickou poradnou, speciálně poradenskými centry, s krajskou koordinátorkou pro PAS a v neposlední řadě ve spolupráci s kolegy z navazujících tříd. Tečku za IVP dělají samotní žáci a jejich rodiče, kteří sestavený plán schvalují svým podpisem .


Náš školní vzdělávací program je rozmanitý a individuální práci v odděleních doplňuje tematická integrovaná výuka, slavnosti a společné oslavy, plavání, společné projekty, systém lesních výprav a výuka v lesní třídě i výlety.

 

 

Členové našeho společenství:

Třídní učitelka:                  Jindra Solničková

Asistentka pedagoga:       Markéta Watierová

                                            Karolína Vladařová

                                                     

Žáci

1. ročník        Ondřej Muzikář

                    Daniel Benák  

                    Karel Kunta

                    Kristýna Židlická   

2. ročník        Vlastimila Slavíková

                    Sára Chmelíčková 

                  Václav Kotěra               

3. ročník        Adam Heřman

                    Tereza Valešová    

5. ročník        Veronika Stašíková  

 

Naše projektové vyučování

Projekty jsou samostatnou kapitolou pro malé, ale i veliké věci, kterými chceme rozvíjet naše schopnosti, dovednosti i postoje a dělat sobě a ostatním radost...

 

Naše školní projekty:

 

Zasaď strom pro mír 

Les ve škola - škola v lese - vždy 1x měsíčně

Cvičím s radostí - gymnastika, plavání, tanec, zdravotní tělocvik (vždy 1 hodina měsíčně) a všestrannost (4 x 2 hodiny měsíčně)

Svatováclavská slavnost

Martinské posvícení

Vánoční trhy

Vánoční zpívání

Tříkrálové koledování

Březen - měsíc knihy

Velikonoční tvoření

Den Země

Dobřichovické hudební jaro 

Škola v přírodě

 

Celoroční projekty:

Společné oslavy narozenin a svátků - 1x za čtvrtletí

Pěstujeme rostliny pro radost i užitek - všichni

Učíme se fotografováním - všichni