Informace o nás

 

O nás
Speciální třída S poskytuje vzdělání dětem s různými specifickými potřebami.
Každý žák naší školy je vyučován podle našeho školního výchovně vzdělávacího plánu pro základní vzdělávání, Škola pro Evropu. V rámci tohoto plánu je, podle potřeby, pro žáky připravován individuální plán. Je zpracován podle aktuálních možností žáka a sestavuje jej třídní učitelka, popřípadě ve spolupráci se školní psycholožkou, pedagogicko psychologickou poradnou, speciálně poradenskými centry, s krajskou koordinátorkou pro PAS a v neposlední řadě ve spolupráci s kolegy z navazujících tříd. Tečku za IVP dělají samotní žáci a jejich rodiče, kteří sestavený plán schvalují svým podpisem .


Náš školní vzdělávací program je rozmanitý a individuální práci v odděleních doplňuje tematická integrovaná výuka, projektové dny, slavnosti a společné oslavy, projekt Cvičím s radostí, systém lesních výprav a výuka v lesní třídě i výlety.

 

Třídní učitelka:                  Jindra Solničková

Asistentka pedagoga:       Markéta Watierová

                                         Ivana Sedloňová
 

Naše projektové vyučování

Projekty jsou samostatnou kapitolou pro malé, ale i veliké věci, kterými chceme rozvíjet naše schopnosti, dovednosti i postoje a dělat sobě a ostatním radost...

 

Naše školní projekty:

 

Zasaď strom pro mír 

Les ve škola - škola v lese 

Cvičím s radostí 

Svatováclavská slavnost

Martinské posvícení

Vánoční trhy

Vánoční zpívání

Březen - měsíc knihy

Velikonoční tvoření

Den Země

Dobřichovické hudební jaro 

Škola v přírodě

 

Celoroční projekty:

Společné oslavy narozenin a svátků

Pěstujeme rostliny pro radost i užitek 

Učíme se fotografováním