ČTVEŘICE SETKÁNÍ, ANEB RODIČE VÍTÁNI PODRUHÉ

04.04.2018 14:29

Plavání, které obohacuje naši výuku pravidelně 1x za měsíc, bylo tentokrát i setkáním s rodiči a odborníky. Po krásné hodině s paní Kateřinou Trnkovou, kde děti předvedly svým rodičům, dědečkům a vychovatelům své plavecké dovednosti a pochlubily se mnohými pokroky v soužití s vodou, jsme se setkali s paní Mgr. Ottomanskou, která se výukou plavání zabývá celý svůj profesní život. Dozvěděli jsme se informace o bezpečném chování při plavání, o tom, jak pohyb ve vodě ovlivňuje rozvoj všech dovedností a schopností a napravuje mnohou nerovnováhu i jak je sportem pro celý život. Její poutavé vyprávění vtáhlo rodiče do hovoru natolik, že jsme náš vyhrazený čas poněkud překročili, ale myslím, že to nikomu nevadilo. Příští setkání proběhne v lesích v Karlíku a poslední opět s paní Ottomanskou při cvičení na Sokolovně. Budeme se tedy opět těšit.