BÁSNIČKA NA ZÁŘÍ

 

SLUNCE SÍTĚ

ROZPLÉTÁ

LÉTO TIŠE

ODLÉTÁ.

KAM SE VLASTNĚ LÉTO ZTRÁCÍ?

LETÍ NA JIH JAKO PTÁCI?

PŘILETÍ K NÁM ZASE PŘÍŠTĚ?

TEĎ UŽ FOUKÁ ZE STRNIŠTĚ.

DEN SE DĚLÍ 

NA PŮL S NOCÍ.

ZÁŘÍ VONÍ

PO OVOCI.

 

 

5. den Týdne objevů

Výtvarný

 

Poslední den Týdne objevů začal probuzením ve škole. Báječně jsme se vyspali a vstávali v 8 hodin, kdy již dávno býváme připraveni na vyučování v lavicích. Po ranní hygieně a pohádce jsme se pustili do společné snídaně. Ochutnávky všech dobrot, které nám připravily pečlivé maminky, nebraly konce a proto jsme plynně přešli do svačiny a po ní se šli proběhnout na zahradu. Dobře protažení jsme se vrátli do naší třídy, která se změnila ve výtvarný ateliér. Každý dostal velkou čtvrtku A2 a všude byly k dispozici sklenice s rozmíchanými barvami a štětci. Zvolili jsme si samostatně téma našeho díla a mohli jsme začít. Barvy si nás podmanily a díky tomu mohla vzniknout krásná díla jak abstraktní, tak i konkrétní vždy s využitm vlastní fantazie. Máme tedy obraz požáru s hasiči v akci, Afriku plnou červenooranžových žiraf, malbu k pohádce O chytré kmotře lišce, pobyt u moře, rozkvetlou louku, autodráhu, Titanic před ztroskotáním a úžasná díla abstraktní. Všechny obrazy si schováme a vyzdobíme jimi v září naši chodbu. Budete mít tedy možnost je vidět s odstupem času a děti se vzpomínkou v duši.

Krásný víkend.

4. den Týdne objevů

Detektivní

s noclehem ve škole

Tento den jsme začali v altánu na školní zahradě, který se proměnil v Policejní školu. Dostali jsme průkazky a podle čísel jsme plnili úkoly, kterými jsme prokázali schopnosti potřebné k detektivnímu pátrání. Odvahu, bystrý úsudek a rychlost s postřehem jsme potom potřebovali k rozlousknutí čtyřech detektivních případů komisaře Vrťapky. Protože jsme spolupracovali, nakonec jsme vše vyluštili a poznali viníky. Celé dopoledne uteklo jako voda.

 

Na nocleh jsme se sešli v 17 hodin odpoledne vybaveni jídlem a spacími potřebami. Po sportovních hrách a společné večeři jsme si vybudovali ložnici ve třídě a dívali se na pohádku Vzhůru do oblak. 

Až skončí budeme spát. Dobrou noc.

3. den Týdne objevů

Divadelní

 

Dnes jsme zahájili den v altánku na školní zahradě povídáním o divadle, divadelních potřebách a rolích. Dozvěděli jsme se co jsou rekvizity, kdo je scénárista, kdo je režisér a společně jsme si všechny role vyzkoušeli. Hned potom jsme již hráli první naše skutečné divadlo pod širým nebem v reálném prostředí školní zahrady. Pohádka O třech malých prasátkách se báječně vydařila, prasátka vesele žijí v cihlovém domečku a vlk byl zahnán do lesa. Herci si role užili a co víc si přát?

V další fázi jsme začali s převleky, které se nám podařilo zrealizovat s pomocí látek, šátků, klobouků i drobných divadelních rekvizit . Kostýmy způsobily, že jsme se skutečně stali herci se vším všudy. Měnili jsme hlasy, pantomimicky ztvárňovali děj a improvizovali na téma Pohádková říše a kouzelná škola. Po převlečení a vrácení se do svých běžných životních úloh jsme se dostali jako diváci do hlediště maňáskového divadla a stali se publikem, které sledovalo hru Z pohádky do pohádky, uváděnou naším kamarádem Kašpárkem. Dobro zvítězilo nad zlem, pohádkové postavy se vrátily do své krabicové ložnice a nám zbyly krásné vzpomínky i zážitky spolu s chutí opět něco tvořit, improvizovat, hrát a smát se a tím obohacovat náš osobnostní rozvoj.

     

   Více fotografií bude koncem týdne v naší fotogalerii.

 

2. den Týdne objevů

Hudební

 

Dnes jsme se v objevování zaměřili na hudbu, která provází lidstvo od jeho samotného zrodu protože pravidelný tep lidského srdce je nejznámějším rytmem a lidská řeč je prvotní hudební projev. Z tohoto důvodu jsme skutečně začali hudbou pravěkou a hráli na bukobé opracované větve, pravý indiánský buben potažený jelení kůží, bambusovou klapačku nebo kožené chřestidlo, plněné obilím. Po zácviku jsme byli za chvíli schopní hrát jednoduché signály, které se mohly rozléhat okolo pravěkých jeskyní -  "Na mamumty, na mamuty" "pozor", "děti domů" a podobné podle okamžitých nápadů. Potom jsme pomalu přes lidový zpěv a hudbu na ruční zvonky přešli k doprovodné hře na Orffův dětský instrumentář. Po svačině nás čekala milá návštěva. Přišla paní Dorothea Chudá, hobojistka, která nás nejprve doprovodila při hře našeho pravěkého orchestru písní Gabriels oboe a když se naše rytmy sjednotili, pochopili jsme, že hudbu pro radost lze provozovat i v naší třídě. Postupně, putováním hudbou středověku a pohádkovými písničkami, jsme se dostali k poslechu úryvků z děl J. S. Bacha, W. A. Mozarta, B. Smetany a A. Dvořáka. Slyšet tyto části skladeb v open air koncertu na školní zahradě byl pro nás úplně nový zážitek. Sejdeme se tedy zase zítra.

 

 

1. den Týden objevů

Výletní
 
Zahájení našeho Týdne objevů proběhlo Výletním dnem do lesa v Karlíku. Prošli jsme Viničnou alejí, která vede mezi rozkvetlými lípami, polem s ječmenem a porosty vlčích máků. Do lomu jsme došli v pořádku a po svačině se začali učit pravým zálesáckým dovednostem - jak najít suché dříví, kde se bezpečně rozdělává oheň, jak chutnají čerstvé lesní jahody nebo proč se nesmí v lese křičet. Mezi kameny jsme založili krásné ohniště, připravili zásobu dříví a dlouhé pruty lískovky na opékání buřtů. Slavnostně jsme oheň zapálili, připomenuli si zásady bezpečného chování, zásady lesní hygieny a pravidla přátelství. Potom jsme již mohli všichni opékat buřtíky a pochutnávat si na jejich báječné chuti a uhýbat před kouřem. Vše se výborně podařilo a všichni jsme byli spokojeni. Cesta zpátky probíhala skvelě, lipová alej voněla, nanukjy všem chutnaly a tak jsme byli ve škole coby dup. Rozloučili jsme se s úsměvem A tak zase zítra.