Setkání 1. - JojoGym - zkvalitnění studia na ZŠ Dobřichovice

18.01.2018 12:56

Význam pravidelného cvičení dětí s přiznanou pedagogickou podporou a IVP pro rozvoj psychomotorických dovedností

Dnes jsme se poprvé sešli s rodiči, dětmi a odborníky v rámci projektu Zkvalitnění studia na ZŠ Dobřichovice v rámci OPVVV a bylo to setkání nejen milé, ale i přínosné. Děti se pochlubily svými dovednostmi a schopnostmi, které se díky speciálnímu cvičení lépe rozvíjejí a radovaly se z přítomnosti svých rodičů. Po hodině plné práce žáci s asistentkami odešli na relaxační zónu, osvěžili se, doplnily tekutiny a mohli si pohrát v hradu, který poskytoval nejen tajemná zákoutí, ale i místa s míčky, prolézačky, skluzavky a tobogan. Rodiče se sešli na galerii s majitelkou této báječné tělocvičny, paní Mgr. Doležalovou a s lektorkou, která s dětmi pracuje již dva roky, paní Pavlínkou Mládkovou a při kávě se dozvěděli, jaké cvičení je vhodné, účinné, jak lze předcházet různým oslabením a jak si s dětmi pohyb užít a přitom působit na jejich správný rozvoj. Vznikl i prostor pro mnohé dotazy a společné zamýšlení, jak vyřešit různé potíže, které se objevují během dětského vývoje. Společné setkání jsme zakončili poděkováním a těšením se na druhé ze čtyř setkání, tentokrát v bazénu Wellness Dobřichovice.