Prosincová Lesní výprava

20.12.2017 11:29

Dnes jsme byli v karlickém lese u krmelce popřát zvířátkům a lesu krásné Vánoce a vskutku se nám to vydařilo. Krajina byla bílá, tichá a ve sněhu jsme četli stopy a sami také stopy zanechávali. Sníh totiž padá na zem proto, aby každý tvor ukázal svoji stopu. bylo báječné, že js,e ve ztichlém lese našli stopy nejen psů na cestičce, ale i veverek, ptáků, srnců a zajíců. Těsně za krmelcem se prozradili také bažanti. Naštěstí jsme nenarazili na stopy divočáků, protože ty jsme opravdu potkat nechtěli. V kruhu okolo krmelce jsme zazpívali lesu vánoční písničky a poděkovali za vlídné přijetí. V tichu jsme potom odešli polní cestou do školy. Na Sokolovně jsme v lesíku našli nakonec i kočičí stopy a stopy dešťových kapiček. Zase začalo tání. Ještě, že jsme vše stihli. i ten sníh.

Krásné Vánoce!