Čtvrté setkání, aneb jak se cvičí pohádka

14.06.2018 11:34

Poslední z našich setkání v rámci odborné spolupráce se odehrávalo pod stromy v areálu Sokola. Sešli jsme se s paní Mgr. Ottomanskou a v příjemném a klidném prostředí se naučili různá zábavná cvičení, která pomáhají rozvíjet psychomotorické dovednosti. Mezi ně patřila i jóga pro děti.

Jóga je staroindické slovo, které znamená ve svém původním významu "sepětí, pevné spojení" a ve filozofickém významu pak označuje jeden ze šesti tradičních filozofických systémů. Jediný známý rukopis a návod na cvičení jógy s dětmi nese název Bálajógapradípika, jóga pro děti. Z toho návodu vycházely i cviky, které jsme se společně naučili a potom také zacvičili v jedné řadě jako pohádku. Zažili jsme příjemné protažení těla a protože pro zdárný vývoj dětské tělesné schránky je důležitá rozmanitost, paní Ottomanská vtipně střídala statické cviky s dynamickými a motorickými. 

Naše poslední setkání bylo milou tečkou za setkávání s odborníky, kteří pracují s dětmi, pro děti a v jejich nejlepším zájmu.